IndiEarth XChange Trailer – Chennai, India Apr10

IndiEarth XChange Tr...

IndiEarth XChange Trailer – Chennai, India ב-30 לנובמבר 2012, אינדי ארט’ השיקה את הפסטיבל אקסצ’ינג  שנמשך שלושה ימים בצ’נאי, הודו. הפסטיבל יצר פלטפורמה חדשה של שיתופי פעולה...